Øresund Håndbold

Øresund Håndbold er én af Sjællands mest aktive håndboldklubber.

Øresund Håndbold blev dannet i juni 2010 som en fusion mellem Nivå Håndbold og KVIK Humlebæk. Nivå Håndbold og KVIK Humlebæk har mere end 100 års erfaring tilsammen med at drive Håndbold Klub og disse erfaringer og traditioner er nu forsøgt overført til den nye fusions klub Øresund Håndbold.

I Øresund Håndbold, har vi altid lagt stor vægt på mangfoldighed og fællesskab. Vores aktiviteter strækker sig over hele skalaen fra de helt små mikro’er over ungdom og senior til dem, som ser pensionsalderen nærme sig. Så længe man selv synes det er sjovt at spille håndbold, så vil vi i Øresund Håndbold medvirke til at man kan få mulighed for at ud-folde sig.

For at styrke fællesskabet og økonomien prøver vi i Øresund Håndbold altid, at få dem der er kommet et stykke hen ad vejen i håndboldkarrieren, samt forældre til at give en hånd med for at hjælpe dem, som lige er begyndt. Det er ikke noget krav, men vi oplever tit at alle parter får meget ud af dette. Så hvis du, eller nogen du kender, har lyst til at give en hånd med vil det blive værdsat. Vi kan altid bruge en hjælpende hånd! Foruden træning og turneringer har vi en tradition for både at deltage i og selv arrangere forskellige håndboldstævner. Dette beskrives længere fremme i folderen.

Når du nu kommer som ny til klubben tilbyder vi dig at træne og spille kvit og frit i en 1 måned, så du kan se om håndbold er noget for dig, eller hvis du har spillet før og vil se om vi i Øresund Håndbold kan tilbyde noget som du har savnet. Ved indmeldelse vil vi beder vi om navn, adresse, telefon, CPR-nummer og hold.

Vores værdier for klubbens spillere!

Den enkelte spiller skal påvirkes til at udvise en positiv adfærd overfor de øvrige aktører i forbindelse med håndboldspillet og foreningslivet. Der skal udvises fairplay overfor såvel modstandere som dommere.

Spillerne skal gennem orientering om og deltagelse i foreningsarbejdet udvikle forståelse for dette!

Nøgleordene i vores opfattelse af håndboldspillet:

  • Positivt
  • Hurtigt
  • Aggressivt
  • Offensivt
  • Underholdende
  • Teknisk betonet

Aktiviteter i klubben!
I Øresund Håndbold (gennem de gamle Nivå Håndbold og KVIK Humlebæk) har vi en lang tradition for at deltage i forskellige udenbys stævner og turneringer, hvor vi gennem årenes løb har høstet mange triumfer.
Af stævner kan nævnes:

– Ajax Cup / HØJ Cup, Opstartsstævne én weekend i August / september,
– Lund / Ikast, Julestævne 3-4 dage mellem jul og nytår
– Holstebro Cup, Holstebro 4 dage i påsken.

Foruden deltagelse i stævner, afholder vi desuden interne træningslejre over en weekend – hvor vi træner, hygger os og afslutter med nogle træningskampe mod forskellige hold fra nabo-klubberne.

Social forståelse og deltagelse i aktiviteter

En stor del af det arbejde, som er forbundet med klubbens forskellige aktiviteter udføres på frivillig basis, men der er også store omkostninger ved det høje aktivitetsniveau og fastholdelse/forbedring af holdenes placering i de forskellige rækker.

En del af vor økonomi kommer fra kommunale tilskud, men den store frihed til at vælge kommer fra indtægter fra sponsorer, loppemarked, oprydning efter grøn koncert, bemanding af boder på kræmmermarkeder, kuvertlodder, kalendersalg og kontingenter. Som medlem af klubben er det væsentligt at deltage i disse aktiviteter og vi benytter os også i stort omfang af forældrenes velvilje til at stille op til disse arrangementer: Er du medlem i Øresund Håndbold er du også en aktiv del af disse arrangementer.

Vi glæder os til at kunne være med til at give dig en masse gode oplevelser og vi hører meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros til klubbens arbejde.
Træningstider og trænere kan du finde på vores hjemmeside under de respektive holdindgange. Øvrige kontakt personer findes på hjemmesiden under kontakter.

Med sportslig hilsen
Øresund Håndbold