Kære Øresund spiller

Vi har valgt at udskifte vores gamle bogholderi/medlemssystem med et nyt tidssvarende system ”Klubmodul”, som hovedparten af alle håndboldklubber bruger.
Det betyder også at du som spiller får en opgave:
• Du skal gå ind via hjemmesiden https://oresundhaandbold.dk/
• Tryk på Indmeldelse / Betal kontingent – herefter kommer du ind på Øresunds Klubmodul side

• Tryk på “Grøn mand med +” og opret dig som spiller
VIGTIGT : Når du er oprettet – skal du trykke oppe i øverste bjælke ”Tilmelding” og vælge det hold du spiller på
• Når du tilmelder dig, skal du også betale 1. kontingent rate
• Herfra vil alle fremtidige kontingentbetalinger køre automatisk
Fremadrettet er datoerne for kontingentopkrævning:
31. august, 30. november og 28. februar.
Vi håber du vil tage godt imod opgaven og hurtigst muligt få oprettet dig og tilmeldt dig på dit hold.
Frist for tilmelding er 19. november 2017
Evt. spørgsmål stilles til

Lisbet Kok
mail kasserer.oresund@gmail.com / mob 2073 2044

Med sportslig hilsen
Kasserer og bogholderi teamet
Lisbet Kok, Winnie Dam & Henrik Naaby

ØH Introduktion til klubmodul november 2017