Øresund Håndbold afholdt generalforsamling den 15. maj 2017 i Langebjerg Hallen

Den nye bestyrelse ser ud som følger:

 • Formand Michael Kok
 • Næstformand Finn Andersen – nyt medlem
 • Kasserer Henrik Naaby

Øvrige oplysninger:

 • Regnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 3.441 og der budgetteres med et overskud i 2017 på kr. 14.300
 • Det er på generalforsamlingen besluttet at ændre regnskabsprincipper for 2017 – så trænergodtgørelser og andre udgifter periodiseres, så det følger kalenderåret.
 • Det er på generalforsamling besluttet, at bestyrelsen fremover består af 3-5 personer og ikke som hidtil 5-9 personer
 • Det er på generalforsamling besluttet, at kontingenter stiger med mellem 4% til 9%. Det er 2 år siden sidste stigning
 • Bestyrelsen konstitueres på første møde den 1. juni 2017 og alle forslag, ideer, tanker er meget velkommen for, at vi sammen kan skabe en endnu bedre klub og et endnu stærkere økonomisk fundament til fremtiden.
  • Send mail til oresundhaandbold.bestyrelse@gmail.com

Kontingenter i 2017/2018 sæsonen (fra gammel til ny pris)

 • Senior                  kr. 2.250 til kr. 2.355 – kr. 785 pr. termin
 • Old girls               kr. 1.740 til kr. 1.845 – kr. 615 pr. termin
 • U16-U18              kr. 2.100 til kr. 2.205 – kr. 735 pr. termin
 • U14                      kr. 1.710 til kr. 1.845 – kr. 615 pr. termin
 • U10-U12              kr. 1.410 til kr. 1.545 – kr. 515 pr. termin 
 • Mini U6/U8          kr.     840 til kr.   900 – kr. 300 pr. termin
 • Passive              kr.     300 til kr.   300 – en gang årligt